جمعه, 16 خرداد 1399
  • ساعت : ۸:۳۴:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 241
  • کد خبر : ۱۵۶۸
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستائی استان قم :
آبرسانی به روستاهای استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم، دکتر محمد احمدي جبلي، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستائی استان قم در گفتگویی در خصوص وضعیت تامین آب روستاهای استان اظهار داشت: از مجموع 152 روستای استان قم تقریباً 138 نقطه روستایی در پنج بخش مرکزی، کهک، سلفچگان، جعفرآباد و خلجستان تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی قراردارند که از محل آب انتقالی به استان، چاهها، قنات ها و چشمه های سطح استان تأمین آب می شوند و سایر روستاهای استان با توجه به جمعیت کمتر از 20 خانوار و یا درخواست اهالی تحت پوشش شرکت نمی باشند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستائی استان قم :

آبرسانی به روستاهاي استان  در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم، دکتر محمد احمدي جبلي، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستائی استان قم در گفتگویی در خصوص وضعیت تامین آب روستاهای استان اظهار داشت: از مجموع 152 روستای استان قم تقریباً 138 نقطه روستایی در پنج بخش مرکزی، کهک، سلفچگان، جعفرآباد و خلجستان تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی قراردارند که از محل آب انتقالی به استان، چاهها، قنات ها و چشمه های سطح استان تأمین آب می شوند و سایر روستاهای استان با توجه به جمعیت کمتر از 20 خانوار و یا درخواست اهالی تحت پوشش شرکت نمی باشند.

دکتر احمدی جبلی با اشاره به بهره مندی تعداد 63 روستا از مجموع 138 روستای تحت پوشش شرکت از محل آب انتقالی گفت: از مجموع حدود 15 میلیون متر مکعب آب تولیدی سالانه، برای کل روستاهای استان حدود 6 تا 8 میلیون متر مکعب از محل آب انتقالی به استان تأمین می گردد که از نظر پایداری و کیفیت در وضعیت مطلوب می باشد.

وي از افتتاح پروژه آبرساني به چهار روستاي بخش کهک تا پایان سال 98  خبر داد و گفت: از مجموع 17روستای تحت پوشش بخش در کهک تعداد 10 روستا از محل آب انتقالی و سایر روستاهای تحت پوشش از چاهها و قنوات سطح بخش تأمین آب می گردد.

مديرعامل شرکت آب و فاضلاب روستايي در ادامه از عمليات آبرساني به 18 روستاي بخش مرکزی استان قم هم سخن گفت و تصريح کرد : 33 روستای بخش مرکزی تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی قراردارند که از این تعداد 28 روستا از محل آب انتقالی و سایر روستاهای تحت پوشش از منابع زیرزمینی تأمین آب می گردد.

این مقام مسئول در ادامه اذعان داشت: پروژه آبرسانی به مجتمع های روستایی استان در بخش مرکزی در حال اجرا می باشد که با اجرای آن، آبرسانی به دهستان قمرود از توابع بخش مرکزی تکمیل خواهد شد. همچنین در نظر است که بخشی از روستاهای کمتر از 20 خانوار بخش نیز با اجرای یک پروژه مشارکتی در قالب اقتصاد مقاومتی آبرسانی گردند که هدف از اجرای پروژه مذکور آبرسانی به روستاهای محروم حاشیه جاده قدیم قم تهران می باشد که علیرغم جمعیت کمتر از 20 خانواری آنها، در برنامه تأمین آب قرار گرفته اند.

دکتر احمدي جبلي آبرساني به 22 روستاي بخش جعفرآباد را نيز مورد توجه قرار داد و گفت: 28 روستای بخش جعفرآباد تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی قراردارند و تعداد 22 روستا از طریق یک مجتمع آبرسانی موسوم به مجتمع شهید علیمحمدی تأمین آب می گردند که منابع تأمین آب مجتمع شامل سه حلقه چاه با ظرفیت تولید حدود 65 لیتر برثانیه می باشند و با توجه به مطالعات انجام شده نیاز به حفر یک حلقه چاه به ظرفیت حداقل 30 لیتر برثانیه می باشد. با پیگیری های انجام شده مراحل اخذ مجوز حفر و تجهیز چاه جدید در حال اتمام می باشد که  با صدور مجوز و اجرای پروژه مشکل چندین ساله مجتمع مرتفع خواهد شد. سایر روستاهای بخش جعفرآباد نیز از محل منابع زیرزمینی محلی تأمین آب می گردد و آبرسانی به آنها در حد مطلوب می باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: از مجموع 34روستای تحت پوشش  در بخش سلفچگان تعداد 25  روستا از محل آب انتقالی و سایر روستاهای تحت پوشش از چاهها و قنوات سطح بخش تأمین آب می گردد که  با توجه به بارش های اخیر وضعیت آبی روستاهای این بخش در حالت مطلوب قرار دارد.

مدیر عامل شرکت آبفای روستائی استان قم افزود: تعداد 36روستای تحت پوشش در بخش خلجستان از منابع محلی تأمین آب می گردد که با توجه به بارش های اخیر وضعیت آبی روستاهای بخش در حالت مطلوب قرار دارد و آبرسانی به یک روستای بخش خلجستان نیز در سال جاری در دستور کار شرکت آبفار قراردارد.

دکتر احمدي جبلي در پايان تاکيد کرد: از مجموع حدود 56470 نفر جمعیت روستایی استان تعداد54236 نفر تحت پوشش شرکت آبفار قم قرار دارند که پوشش 96 درصدی جمعیت را نشان می دهد که با توجه به میانگین کشوری روستاهای تحت پوشش آب شرب بهداشتی، استان قم از جایگاه مطلوبی برخوردار است و با اجرای مجموع پروژه های در حال اجرا تا سال آینده درصد روستاهای تحت پوشش استان به 98 درصد خواهد رسید.

 

منبع خبر
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستائی استان قم
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0